Δεν είναι προσβάσιμο  για άτομα με κινητική αναπηρία

Είναι ορατό περιμετρικά ή από απόσταση

1 14     2 12     3 13

 

 

4 12