*Προσβάσιμη διαδρομή για άτομα με αναπηρία σε εξωτερικό χώρο νοείται όταν

 

Α. έχει πλάτος τουλάχιστον 0,90μ 

Β. ακολουθεί απλή πορεία και να είναι απολύτως ισόπεδη χωρίς σκαλοπάτια και  ανισοσταθμίες. Ακόμη και υψομετρικές διαφορές 2, 3, 4 και 5εκ αρκούν για να κάνουν μια διαδρομή μη προσβάσιμη.

 

Γ. δεν έχει μεγάλες κλίσεις (μέγιστη κλίση 5%).

 

Δ. είναι απολύτως ελεύθερη χωρίς εμπόδια κατά μήκος αυτής. Κλαδιά φυτών που εξέχουν μέσα στη διαδρομή, εξοπλισμός πάσης φύσεως (περίπτερα, πινακίδες, τραπεζοκαθίσματα, προεξοχές στο δάπεδο κ.λπ.) καθιστούν τη διαδρομή μη προσβάσιμη.

 

Ε. είναι απολύτως ελεύθερη χωρίς εμπόδια καθ΄ ύψος σε όλο το μήκος της. Στοιχεία επικρεμάμενα ή ανηρτημένα πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο των 2,00μ από το δάπεδο.

 

ΣΤ. είναι ασφαλής σε όλο το μήκος της, π.χ. να μη διασταυρώνεται με εξόδους υπόγειων χώρων στάθμευσης ή χώρους φορτο-εκφόρτωσης κ.λπ.

 

Ζ. έχει δάπεδο σταθερό, από σκληρό συνεχές υλικό, χωρίς εξάρσεις, υποχωρήσεις και κενά. Χαλίκι, άμμος, αφράτο χώμα, κυβόλιθοι με κενά μεταξύ τους, ξύλινοι διάδρομοι με μεγάλους αρμούς και κενά και λοιπά παρόμοια υλικά καθιστούν μια διαδρομή μη προσβάσιμη. Άσφαλτος, μπετόν, καλά πατημένο χώμα, ξύλινοι διάδρομοι χωρίς κενά και αρμούς, είναι κατάλληλα υλικά.

 

Η. υπάρχουν ράμπες για την άνοδο-κάθοδο στα /από τα πεζοδρόμια με πλάτος τουλάχιστον 1,50μ και χωρίς «σκαλοπάτι» στη συνάντηση με το οδόστρωμα.

 

Θ.  υπάρχει διακοπή των νησίδων στις διαβάσεις.

 

Ι.  έχει οδηγό τυφλών και επισήμανση στο άκρο των διαβάσεων.

 

ΙΑ. έχει καλό φωτισμό.

  

*Προσβάσιμη διαδρομή εντός κτιρίου νοείται όταν

 

Α. έχει πλάτος τουλάχιστον 0,90μ. απόλυτα ελεύθερο από κάθε εμπόδιο.


Β. ακολουθεί απλή πορεία και να είναι απολύτως ισόπεδη χωρίς σκαλοπάτια και ανισοσταθμίες. Ακόμη και υψομετρικές διαφορές 2,3, 4 και 5εκ αρκούν για να κάνουν μια διαδρομή μη προσβάσιμη.

 

Γ. δεν  έχει μεγάλες κλίσεις (μέγιστη κλίση 5%).

 

 

Δ. είναι απολύτως ελεύθερη χωρίς εμπόδια κατά μήκος αυτής. Φωτοτυπικά μηχανήματα, πυροσβεστήρες, καθιστικά, αναλώσιμο υλικό κ.λπ. καθιστούν τη διαδρομή μη προσβάσιμη.

 

 

Ε. είναι απολύτως ελεύθερη χωρίς εμπόδια καθ΄ ύψος σε όλο το μήκος της. Στοιχεία επικρεμάμενα ή ανηρτημένα πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο των 2,00μ από το δάπεδο.

 

 

ΣΤ. διαθέτει –τοπικά-  χώρους  διαστάσεων 1,50Χ1,50μ για ελιγμούς του αμαξιδίου

 

 

Ζ. έχει δάπεδο σταθερό, από σκληρό συνεχές υλικό (όχι μοκέτα), χωρίς εξάρσεις, υποχωρήσεις και κενά.

 

 

Η.  έχει καλό φωτισμό.

 

 

Θ. διαθέτει σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο.