Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αυτής της ιστοσελίδας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του ειδικού οχήματος.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αυτής της ιστοσελίδας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του ειδικού οχήματος.Σας ενημερώνουμε ότι για να γίνει δεκτή η κράτηση θα πρέπει να εχει συμπληρωθεί ολόκληρη η φόρμα, καθώς και να μας αποσταλεί εγκαίρως πρίν την άφιξη των πελατών.Η κράτηση ισχυεί εφόσον λάβετε επιβεβαίωση.