Καλωσήρθατε στον επίσημο ιστότοπο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός, όσο το δυνατόν, πληρέστερου δικτύου υπηρεσιών, που θα εξασφαλίσει στον επισκέπτη του νησιού της Ρόδου ασφαλείς διακοπές και τη μέγιστη προσβασιμότητα σε χώρους  διαμονής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού που θα πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία. Ένας από τους βασικούς στόχους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» είναι να προχωρήσει σε δράσεις, που θα συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων επισκεπτών στο νησί της Ρόδου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή/και κινητικά προβλήματα, λόγω γήρατος ή αναπηρίας αλλά και στην εξασφάλιση άνετων και ασφαλών διακοπών στο νησί της Ρόδου.