Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αυτής της ιστοσελίδας για τον έλεγχο διαθεσιμότητας του αναβατορίου σκαλιών.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αυτής της ιστοσελίδας για τον έλεγχο διαθεσιμότητας του αναβατορίου σκαλιών.Σας ενημερώνουμε ότι για να γίνει δεκτή η κράτηση θα πρέπει να εχει συμπληρωθεί ολόκληρη η φόρμα, καθώς και να μας αποσταλεί εγκαίρως πρίν την άφιξη των πελατών.Η κράτηση ισχυεί εφόσον λάβετε επιβεβαίωση.