Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αυτής της ιστοσελίδας για έλεγχο διαθεσιμότητας αναπηρικών ειδών.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αυτής της ιστοσελίδας για έλεγχο διαθεσιμότητας αναπηρικών ειδών.Σας ενημερώνουμε ότι για να γίνει δεκτή η κράτηση θα πρέπει να εχει συμπληρωθεί ολόκληρη η φόρμα, καθώς και να μας αποσταλεί εγκαίρως πρίν την άφιξη των πελατών.Η κράτηση ισχυεί εφόσον λάβετε επιβεβαίωση.