ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» σε συνεργασία με την σχολή Ε.Ν.Γ. «ΓΛΩΜΕΝΟ» ολοκληρώνει τον πρώτο από τους τέσσερις κύκλους εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 θα δοθούν οι απαιτούμενες εξετάσεις υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου καθηγητή στις εγκαταστάσεις της Κοιν.Σ.Επ.
Η παραπάνω ενέργεια διεξάγεται για πρώτη φορά στη Ρόδο. Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η μετάδοση και εκμάθηση της Νοηματικής γλώσσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ