ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός, όσο το δυνατόν, πληρέστερου δικτύου υπηρεσιών, που θα εξασφαλίσει στον επισκέπτη του νησιού της Ρόδου ασφαλείς διακοπές και τη μέγιστη προσβασιμότητα σε χώρους  διαμονής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική tourism-accessibility1Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» είναι μια νέας μορφής κοινωνική επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας. Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» ιδρύθηκε με έδρα τη Ρόδο και ήδη δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους , την ένταξη τους και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

stress-less-3Ένας από τους βασικούς στόχους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» είναι να προχωρήσει σε δράσεις, που θα συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων επισκεπτών στο νησί της Ρόδου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή/και κινητικά προβλήματα, λόγω γήρατος ή αναπηρίας αλλά και στην εξασφάλιση άνετων και ασφαλών διακοπών στο νησί της Ρόδου.

 

rhodes_1