ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ

Εστάλη ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας καθώς και σε όλα τα μέλη του, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Κοιν.Σ.Επ. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ", προκειμένου να γίνουν και ευρύτερα γνωστές.328 information about ASKLIPEIADES